Chính sách quyền riêng tư Ví điện tử OneFin

1. Các quyền riêng tư của Người dùng

Chính sách Quyền riêng tư nhằm mô tả các quyền riêng tư của Người dùng (hay còn gọi là “Bạn”) liên quan đến việc OneFin thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được hiểu là Thông tin Người dùng và tất cả các thông tin khác liên quan đến Người dùng được OneFin thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình Người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ của OneFin cung cấp. Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” được sử dụng trong Chính sách này được áp dụng cho Người dùng là Cá nhân và Tổ chức.

Chính sách Quyền riêng tư được áp dụng website của OneFin và tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ được cung cấp bởi OneFin, bất kể bạn sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

Bạn được mặc định là đồng ý và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư khi bạn truy cập hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ của OneFin.

OneFin có thể điều chỉnh Chính sách Quyền riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Chính sách được điều chỉnh trên website của OneFin. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải.

2. Các dữ liệu được OneFin thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi có sự cho phép của bạn hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các trường hợp thu thập thông tin bao gồm:

 • Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi
 • Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 • Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email; bao gồm cả khi bạn tương tác với các đại lý chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua ứng dụng hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc website của chúng tôi;
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Nội dung đề cập ở trên có thể không đầy đủ, chúng tôi chỉ liệt kê ra những trường hợp tiêu biểu

3. Mục đích và cách thức sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách thu thập và bảo mật thông tin Khách hàng” này

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin thu thập được trong trường hợp cần thiết và quy định pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau:

 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), gợi ý các sản phẩm và/ hoặc Các Dịch Vụ phù hợp với sở thích của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn;Hỗ trợ khách hàng
 • Giải quyết sự cố, tranh chấp, thu phí.
 • Quản lý rủi ro, tra soát, ngăn chặn, khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp khác.
 • Quản lý và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thông tin của OneFin.
 • Kiểm tra khả năng thanh toán, đối chiếu kiểm tra tính chuẩn xác của thông tin và xác thực thông tin với bên thứ ba.
 • Cho mục đích tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các chủ đề bạn quan tâm

4. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ và đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

OneFin lưu trữ và bảo mật Thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa, đồng thời thiết lập và bảo vệ các kết nối trao đổi thông tin, giao dịch, sử dụng công nghệ SSL. Toàn bộ thông tin của người dung khi truyền đi trên mạng hay lưu trữ đều được mã hóa, áp dụng cơ chế bảo mật đường truyền, chữ ký điện tử.

Hiện tại, OneFin đang vận hành trên nhiều Trung tâm Dữ liệu (Data Center) đồng thời với nhau để hỗ trợ và đề phòng các trường hợp bị sự cố có thể xảy ra trên hệ thống. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Data Center đều tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật thông tin của Ngân hàng nhà nước.

5. Chia sẻ Thông tin cho bên thứ ba
OneFin có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp:

 • Chia sẻ cho các đối tác liên kết, hệ thống đại lý của OneFin nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ, nội dung mà thuộc phạm vi lien kết của các bên liên quan đến Dịch vụ OneFin, hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn những vi phạm hoặc những hành vi bất hợp pháp đối với các quy định, các chính sách của OneFin, đồng thời đưa ra những quyết định có liên quan.
 • Cung cấp, chia sẻ thông tin cho tòa án, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các yêu cầu phù hợp của bên thứ ba khác khi OneFin cần phải chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc các quy định liên quan đến hoạt động trung gian thanh toán, hoạt động thanh toán thẻ; hoặc khi OneFin nhận định được rằng cần thiết phải tiết lộ Thông tin cá nhân để ngăn chặn những thiệt hại về vật chất hoặc thất thoát về tài chính, báo cáo/thông báo về những hành vi đáng nghi ngờ, điều tra những vi phạm đối với Điều khoản sử dụng.
 • Chia sẻ cho các bên thứ ba khác nhằm:
  Hỗ trợ ngăn ngừa gian lận và quản lý rủi ro; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuân thủ các quy định pháp luật khác.
  Mục đích hỗ trợ khách hàng, bao gồm việc hỗ trợ việc sử dụng Dịch vụ của bạn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp.
  Phối hợp với các Nhà cung cấp và các trung gian thanh toán, tổ chức tài chính khác nhằm phục vụ cho hoạt động cung ứng Dịch vụ của OneFin.
  Các bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của bạn

6. Thông tin liên hệ của tổ chức thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần OneFin Việt Nam

 • Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 02836361685
 • Email: info@onefin.vn

7. Các thông tin khác

Nếu bạn có nhu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân hoặc có bất kỳ khiếu nại về việc thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, bạn có thể liên hệ số điện thoại của OneFin 1900 99 66 88 hoặc gửi mail đến địa chỉ email info@onefin.vn. Chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức hoặc muộn nhất là 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

 

(ENGLISH VERSION)

ONEFIN E-WALLET PRIVACY POLICY

1. User’s Privacy Rights

The Privacy Policy describes the privacy rights of the User (or “You”) in connection with OneFin’s collection, processing, usage, storage, share and protection of your Personal Information.

Personal Information is understood as User Information and all other information related to Users is collected, recorded, processed, used, stored, shared by OneFin during the User’s access, and use the services provided by OneFin. The term “Personal Information” as used in this Policy applies to Users who are Individuals and Organizations.

The Privacy Policy applies to OneFin’s website and all facilities, tools, applications, services provided by OneFin, regardless of the method you use to access or use.

By default, you agree and accept the Privacy Policy when you access or register to use OneFin’s services.

OneFin may edit the Privacy Policy at any time by posting the revised Policy on OneFin’s website. The revised version is effective from the time it is posted.

 

2. The data collected by OneFin

We only collect information when we have your permission or request from a competent state agency, the cases of information collection include:

 • When you register and/or use our Services, or open an account with us
 • When you submit any form, including, but not limited to, application or other forms in connection with any of our products and services, either online or in physical form.
 • When you provide any agreement or documents or information related to your interactions with us, or when you use our products and services.
 • When you interact with us, such as through phone calls (which may be recorded), faxes, face-to-face meetings, email, and social media platforms; including when you interact with our customer service agents.
 • When you use our digital services or interact with us through an application or use a service on our platform. This includes, but is not limited to, through cookies that we may deploy when you interact with our Platforms or websites.
 • When you make transactions through our website/apps.
 • When you provide feedback or submit a complaint to us.
 • When you submit your personal data to us for any reason.

The content mentioned above may not be exhaustive, we only list typical cases.

 

3. Purpose and way of using information

We collect and use your personal information for the appropriate purpose and fully comply with the content of this “Customer Information Collection and Privacy Policy”.

We only share collected information in necessary cases and as required by law to the following agencies, organizations and individuals:

 • To conduct research, analysis and development activities (including data analysis, surveys, development and/or characterization of products and services), recommend products and/or Services tailored to your interests, to improve our Services or products and/or to enhance your customer experience
 • Solve problems, disputes, collect fees.
 • Risk management, tracing, prevention and remedy of frauds or other illegal and illegal activities.
 • Manage and protect OneFin’s information technology infrastructure.
 • Check solvency, check the accuracy of information and verify information with third parties.
 • For marketing and promotional purposes related to topics of interest to you

 

4. Commitment to information security

We always strive to protect and ensure that our customers’ information is secure and used for the maximum benefit of our customers.

OneFin stores and secures your Personal Information at system servers and is secured by a firewall system, and establishes and protects connections to exchange information, transactions, use SSL technology. All user information when transmitted on the network or stored is encrypted, applying a transmission security mechanism and an electronic signature.

Currently, OneFin is operating on many Data Centers (Data Centers) at the same time to support and prevent possible problems on the system. In addition, activities that directly interact with servers and machines located at Data Centers strictly comply with regulations and procedures on safety, security and information security of the Bank. state goods.

 

5. Sharing Information with Third Parties

OneFin may share your Personal Information in the following cases:

 • Share to affiliate partners, OneFin’s agent system to provide products, services and content that fall under the category of OneFin.

Linking parties related to OneFin Services, assisting in detecting and preventing violations or illegal acts of OneFin’s regulations and policies, and making decisions related.

 • Provide and share information to courts, competent authorities as required by law or other appropriate third parties’ requests when OneFin needs to share information as required by law or regulations related to payment intermediary activities, card payment activities; or when OneFin determines that it is necessary to disclose Personal Information to prevent material damage or financial loss, report/notify suspicious behavior, investigate violations for the Terms of Use.
 • Sharing to other third parties to:

Support fraud prevention and risk management; comply with the provisions of the law on prevention and combat of money laundering and terrorist financing, comply with other legal provisions.

Customer support purposes, including assisting with your use of the Service, assisting with dispute resolution.

Coordinate with Suppliers and other payment intermediaries and financial institutions to serve OneFin’s Service provision activities.

Other third parties with your consent

 

6. Contact information of the organization that collects and manages the information

OneFin Vietnam Co., Ltd

 • Address: 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 • Phone number: 02836361685
 • Email: info@onefin.vn

 

7. Other information

If you need to correct or update personal information or have any complaints about the information being misused or outscoped, you can contact OneFin’s phone number 1900996688 or send an email to the company email’s address: info@onefin.vn. We will process immediately or no later than 24 hours from the time of receiving the request.

Tải ứng dụng
Trải nghiệm ngay
Ứng dụng oneFin
Giờ đây bạn có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn thông tin và nhiều dịch vụ khác ngay trên ứng dụng ví điện tử OneFin. Hãy tải và trải nghiệm ngay ứng dụng ví điện tử OneFin bằng mã QR hoặc đường link ở cuối trang web.

Đăng ký nhận tin