Chính sách Đãi ngộ

Với chế độ lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh, OneFin Việt Nam đã sở hữu được đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong và ngoài nước. Tại OneFin Việt Nam, nhân sự được hưởng mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, chế độ phúc lợi xứng đáng với năng lực và sự cống hiến.

Văn hóa Doanh nghiệp

Đặt tiêu chí lấy người dùng làm trọng tâm, OneFin luôn nỗ lực cải tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu thanh toán của xã hội hiện đại và hướng đến một hệ sinh thái ngân hàng số tiện ích nhất cho người dùng trong tương lai.

Nhận tin Tuyển dụng